Dùng công nghệ thực tế ảo kết nối khách hàng trong mùa dịch